Ailemin tarihi

Aile

Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, koca, karı, çocuklar, kardeşler vb.nin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük bütün.

Aile tarihi

ilk-okul.com

Çekirdek aile

Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.Geniş aile

Anne, baba ve evli çocuklarla onların çocuklarının ve ana ya da baba tarafından yakınların bir çatı altında yaşadıkları aile biçimidir.

Aile bağları

Aile bireyleri birbirlerine güçlü akrabalık bağları ile bağlıdır. Aile birliğini ve akrabalık bağlarını devam ettirebilmek için ailemizin geçmişini bilmemiz gerekir. Ancak aile tarihimizi kitaplarda veya başka yerde hazır halde bulamayız. Bu nedenle onu kendimiz araştırıp ortaya çıkarmalı ve yazmalıyız.

Aile tarihi nasıl araştırılır

Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanılır. Sözlü tarih'in yanı sıra fotoğraflar, mektuplar, diplamalar, koleksiyonlar, kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları yararlanacağımız bazı kaynaklardır.

Sözlü tarih nedir?

Olayların tanığı olan kişilerle yapılan söyleşilere dayanılarak yapılan araştırma türüdür.Sözlü tarih çalışmasının aşamaları

Görüşme yapacak kişi belirlenir

Görüşmenin yeri ve zamanı belirlenir.

Sorular belirlenir.

Görüşme sırasında kullanılacak araç ve gereçler hazırlanır.

Görüşme yapılır

Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hale getirilir.

Ailemin tarihi konu hakkında hazırlanan sözlü tarih çalışma formu etkinliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiiniz.


En son değiştirme: 27 Kasım 2020, Cuma, 21:51