Geçmişten bugüne çocuk oyunları

Mİlli Kültür ögelerimizden biri de çocuk oyunlarıdır. Çocuk oyunlarının geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak zaman içinde bazı oyunlar ortadan kalkarken bazıları şekil değiştirmiş yada unutulmuştur.Dalya oyunu iki grup arasında oynanan bir top oyunudur. Aynı zamanda oyunun içinde toptan başka yassı kiremitlerde bulunmaktadır.Bir daire çizilir. İçine yassı taşlar üst üste dizilir. Taşların sayısına oyuncular karar verir. 7-8 ya da 12-13 kadar taş üst üste dizilir.

Bir takımın oyuncusu 8-10 metreden  topu yuvarlayarak taşları yıkar ve top ebe takıma geçer. Belirlenen sınırlar içinde taşları deviren takım ebe takımın dikkatini dağıtarak yıktığı taşları tekrar dizmeye çalışır. Bu sırada ebe takım diğer takımın oyuncuları topla vurur. Taşları dizemeden diğer takımın oyuncuları topla vurulursa ebe takım kazanır. Ama diğer takım taşları üst üste dizerse ebe takım kaybeder.

Saklambaç özellikle akşamları bir araya gelinerek oynanan, belli ekiplerin sürekli buluşup oynadığı bir oyundur saklambaç.En az 3 kişilik bir oyuncu kadrosu saklambaç için yeterlidir. Ebe, bunların arasından seçilir. Diğer iki kişi ebe süreyi sayana kadar bir yer bulup saklanır. Burası genelde kuytu bir ağaç veya lamba dibi olur. Süre bittiğinde ebe gözlerini açar ve önüm arkam sağım solum ebe der. Bunun denmesinin sebebi ise saklanma yeri olarak ebenin dibinde bir yeri seçecek uyanıkların tuzağa düşmesidir. Sonra gezinmeye başlayan ebe saklananları bulmaya çalışır. Ebenin arkadaşlarını bulmaktan başka bir görevi daha vardır o da bulduğu kişiyi doğru tahmin etmektir. Ayşe’yi görüp de Zeynep diyen ebe için çanak çömlek patladı denir ve ebe tekrar yumarak saymaya başlar, herkes yeniden saklanır. Ebeden önce yumma yerine ulaşan kişi oyun sonunda bir kişiyi kurtarma hakkını elde eder. İlk yakalanan ve akabinde ebelenen yeni ebe olup saymaya başlar. Oyun böylece devam eder.

Aşık oyunu : Koç, koyun, keçi gibi küçük baş hayvanların arka ayak bileklerinden çıkarılan dikdörtgen biçimli, dört farklı yüzü olan kemiğe aşık, bununla oynanan oyuna da “aşık oyunu” adı verilir. Aşık oyunu, genellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal yörelerde, daha çok erkek çocuklar tarafından oynanır. Alçı, aluk, aşşıh, aşuh gibi adlar verilen aşık, hayvanın sağ veya sol bacağından çıkmasına; geyik, inek, kurt gibi başka hayvanlardan elde edilmesine; boyalı, kurşunlu olup olmamasına göre de değişik adlar alır. Aşığın yüzleri çeşitli yörelerde cuk, çik, buk, tök, tok, alçı, togan, bey, gong olarak isimlendirilir. Oyunların genel özellikleri düşünüldüğünde, aşık oyunları, çocukların el-göz koordinasyonunun sağlanması ve akıl yürütme gibi psiko-motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Aşık oyununun, sadece ülkemizde değil, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Yunanistan, Hollanda, Almanya gibi dünyanın birçok yerinde oynandığı bilinmektedir.


Topaç:genellikle eskiden çocukların oynadığı,genellikle ağaçtan yapılan, armut biçiminde, sivri uçlu oyuncaktır. Topaçın etrafına ip sarılır sonra o ipi parmağına geçirip yere atar atmaz hemen çekeceksin ve bu sayede topaç döner.
En son değiştirme: 23 Aralık 2020, Çarşamba, 04:28