Kültür nedir

Kültür nedir? Kültürün tanımı kısaca nedir?

Kültür : “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin olarak TDK tarafından tanımlanmıştır.

milli kültür nedir?

En son değiştirme: 19 Ekim 2019, Cumartesi, 10:17