Etnografya nedir

Etnografya : Etnografya, kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran, kültür bilimidir. İnsanın toplumsal varlığını biçimseş ve sayısal olarak inceler. Etnografya kısaca kavim, kabîle, aşîret gibi insan topluluklarını tasvir eder.

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte ise Etnografyanın anlamı kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim, budun betimi, kavmiyat olarak ifade edilmektedir.

Etnografya Terim olarak 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Önce insan topluluklarının dillerinin bilgisi yerine kullanıldı. Türklerde etnoğrafik bilimsel çalışmalar Meşrûtiyet devrinden(1876) sonra başlamıştır. Sâtı Bey, Mekteb-i Mülkiyede müstakil ders olarak okutmuş, ders notlarını da Etnoğrafya İlm-i Akvâm ismiyle kitap hâlinde yayımlamıştır.

etnografya nedir

Etnoğrafya bilimi, tarihle  ilişkilidir. Bu anlamda  etnoğrafyanın(kavimler bilimi) toplumun gelenek ve göreneklerinin yanı sıra kültürel ve sosyal yapılarını incelemesinden dolayı tarih bilimine katkıda bulunmaktadır.

En son değiştirme: 19 Ekim 2019, Cumartesi, 16:38