Atatürkün kişisel özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923'ten 1938'e kadar cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.4.sınıf sosyal bilgiler dersi içim Atatürkün kişisel özellikleri makalesinde Atatürk'ü biraz daha yakından tanımaya ve anlamaya çalıştık.

Açık Sözlülüğü

Atatürk, doğruları söylemekten hiçbir zaman çekinmezdi.Atatürk Kurtuluş Savaşı'na başlarken de devletin içinde bulunduğu durumu Türk milletine açık açık anlatmış ve milletin kendi kaderine, kendisinin sahip çıkmasını istemiştir.

Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın karşısında söylemeliyim. Yanlışım varsa halk tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim.

Mustafa Kemal Atatürk -

Atatürkün kişisel özellikleri

Vatanseverliği

Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biridir. Millet sevgisinin ayrılmaz bir parçası olan vatan sevgisi, onun fedakârlıklarla dolu hayatının her döneminde, hayranlıkla okunacak hatıralarla doludur. Her şeyi göze alarak Milli Mücadeleye girişmesi, ondaki vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü ve onun fedakârlığını açıkça göstermektedir.

İleri görüşlülüğü

Atatürk olayların gidişlerini değerlendirip sonucunu tespit etmeye önem verirdi. Çanakkale savaşı esnasında düşman donanmasının nereden çıkarma yapacağını önceden sezip gerekli olan tedbiri alması ileri görüşlülüğüne örneklerinden sadece bir tanesidir.Mantıklı ve gerçekçi oluşu

Atatürk’ün gerçekleştirdiği bütün eserlerin temelinde mantık ve akılcılık vardır. Atatürk,”Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur.”diyerek bunu vurgulamıştır Atatürk,”Bizim akıl, mantık zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delildirler.”diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin meydana getirilmesinde,akıl ve mantığın nasıl kullanıldığını dile getirmişti.

Sorumluluk sahibi olması

Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca sorumluluk almaktan kaçmamış, Çanakkale Savaşları’nda ve Kurtuluş Savaşı’ndaki gösterdiği başarılarla sorumluluk anlayışını göstermiştir.

Zeki ve Çalışkan olması

Mustafa Kemal Atatürk zeki ve çalışkan bir insandı. "Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır." sözleri de onun çalışkanlığa ne kadar önem verdiğinin göstergesidir.

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir

Mustafa Kemal Atattürk

Atatürkün kişisel özellikleri

Azimli olması

Mustafa Kemal Atatürk'ün azim ven iyi örnek emperyalist devletlere karşı Türk milleti ile verdiği Kurtuluş mücadelesidir. Umudunu kaybetmiş bir millete kanlarında varolan bağımsızlık düşüncesini uyandırabilmek sadece azimli insanların başaracağı bir iştir.

Çocukları sevmesi

Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye seslenirdi. Onun sözlüğünde çocuk sevgi demekti. O'nun çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı.

Sabırlı olması

Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır ve tartışırdı. Sonra kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.

En son değiştirme: 4 Şubat 2020, Salı, 00:43