Birinci dünya savaşı

1.Dünya Savaşı (1914 -1918)

Avrupa devletleri kendi aralarında da rekabete girmişlerdi. İki büyük grup savaşmaya başladılar. . Bu arada sanayinin gelişmesiyle silahlanma artmış, sömürge arayışı hız kazanmıştı. 1. Dünya savaşında gruplaşma şu şekildeydi

İİttifak devletleri İtilaf Devletleri
İngiltere Almanya
Rusya Avusturya Macaristan imp.
Fransa İtalya

Osmanlı Devleti başlangıçta savaşa katılmadı. Ancak İşgaller sonucu kaybettiği toprakları geri almak istiyorlardı. Almanlar da Osmanlı’yı kendi yanında savaşa girmesi için ikna edince; Osmanlılar ittifak  devletleri birlik olarak savaşa katıldı. Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD İtilaf Devletlerine katılırken Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletlerine katıldı.

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşına katılması ile birlikte Çanakkale Savaşı başlamış oldu. Osmanlı Devleti ,Birinci Dünya Savaşı’nda dört cephede savaştı. Çanakkale Cephesinde bütün dünyaya Çanakkale’nin geçilemeyeceğini gösterdi. Fakat; Birinci Dünya Savaşı’ nı Almanlar kaybedince Osmanlılar da onların yanında olduğu için yenik sayıldı.

En son değiştirme: 20 Ekim 2019, Pazar, 14:09