ittifak devletleri hangileridir  sorusu 4.sınıf sosyal bilgiler dersinde karşımıza sıklıkla çıkan bir sorudur. ittifak devletleri Birinci dünya savaşında aralarında anlaşarak itilaf  devletleri ile savaşan devletlerin oluşturduğu topluluktur.

Avrupa devletleri kendi aralarında da rekabete girmişlerdi. İki büyük grup savaşmaya başladılar. . Bu arada sanayinin gelişmesiyle silahlanma artmış, sömürge arayışı hız kazanmıştı. 1. Dünya savaşında gruplaşma şu şekildeydi

Osmanlı Devleti başlangıçta savaşa katılmadı. Ancak İşgaller sonucu kaybettiği toprakları geri almak istiyorlardı. Almanlar da Osmanlı’yı kendi yanında savaşa girmesi için ikna edince; Osmanlılar ittifak  devletleri birlik olarak savaşa katıldı. Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD İtilaf Devletlerine katılırken Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletlerine katıldı

İttifak devletleri İtilaf Devletleri
Almanya İngiltere 
Avusturya macaristan imparatorluğu Rusya
İtalya Fransa
Last modified: Wednesday, 30 October 2019, 12:40 PM