itilaf ve ittifak devletleri birinci dünya savaşı öncesinde başlayan Avrupa devletleri kendi aralarında rekabete girmeleri sonucu oluşmuştur. iitilaf ve ittifak devletleri birinci dünya savaşı ile birlikte savaşmaya başladılar.  1. Dünya savaşında gruplaşma şu şekildeydi

Osmanlı Devleti başlangıçta savaşa katılmadı. Ancak İşgaller sonucu kaybettiği toprakları geri almak istiyorlardı. Almanlar da Osmanlı’yı kendi yanında savaşa girmesi için ikna edince; Osmanlılar ittifak  devletleri birlik olarak savaşa katıldı. Savaş başladıktan sonra Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya ve ABD İtilaf Devletlerine katılırken Bulgaristan ile Osmanlı İmparatorluğu da İttifak Devletlerine katıldıİttifak devletleri İtilaf Devletleri
Almanya İngiltere 
Avusturya macaristan imparatorluğu Rusya
İtalya Fransa

Zuletzt geändert: Sonntag, 2. Februar 2020, 23:50