2.Sınıf 3’şer ritmik sayma test mini bir sınavdır. İkişer ritmik saymada kullandığımız sayıları sıralamanız beklenmektedir.

M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

Loading