2.Sınıf 4’er ritmik sayma test mini bir sınavdır. Dörder ritmik saymada kullandığımız sayıları sıralamanız beklenmektedir.

M.2.1.1.5. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.

Loading