4.Sınıf fen bilimleri test

4.sınıf fen bilimleri testleri kazanımlara ve konulara göre tabloda sıralanmıştır. Başarılar.

Konu
Yer kabuğunun yapısıTest Çöz
Kayaç MadenTest Çöz
FosillerTest Çöz
Dünya’nın hareketleriTest Çöz
Dünya’nın hareketlerinin sonuçlarıHazırlanıyor
BesinlerTest Çöz
Fen Bilimleri 1. Dönem 1.YazılıYazılı sayfası
Besinlerin tazeliği ve doğallığıHazırlanıyor
Dengeli beslenmeHazırlanıyor
Alkol ve Sigaranın zararlarıHazırlanıyor
Fen bilimleri 1.Dönem 2.YazılıYazılı sayfası
Kuvvet ve HareketHazırlanıyor
MıknatısTest Çöz
Mıknatısların kullanım alanlarıHazırlanıyor
Maddeyi niteleyen özelliklerTest Çöz
Kütle ve hacimTest Çöz
Maddenin halleriTest Çöz
Saf madde ve karışımHazırlanıyor
Aydınlatma teknolojileriHazırlanıyor
Uygun AydınlatmaHazırlanıyor
Fen Bilimleri 2.Dönem 1.YazılıHazırlanıyor

F.4.1.1.1. Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.

F.4.1.1.2. Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.

F.4.1.1.3. Fosillerin oluşumunu açıklar.

F.4.1.2.1. Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.

F.4.2.1. Besinler ve Özellikleri
F.4.2.1.1. Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.4.2.1.2. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.

F.4.2.1.3. Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

F.4.2.1.4. İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.

F.4.2.1.5. Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
F.4.2.1.6. Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.

F.4.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.

F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.

F.4.4.2.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.

F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

F.4.4.3.2. Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.

F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.

F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.

F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.

F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.

F.4.4.5.3. Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.

F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.

F.4.5.1.2. Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.

F.4.5.2.1. Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.

F.4.5.2.2. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.